Producten

TRAININGSACTEUR EN TRAINER IN VAARDIGHEIDSTRAININGEN

Deze werkvorm( het ervarend leren ) kan zowel met groepen als individuen ( coaching ) gedaan worden.

 

TRAININGSACTEUR:

Een trainingsacteur speelt de gesprekspartner van cursisten in (bedrijfs-) trainingen en zet gedrag neer dat de cursist in de praktijk tegenkomt en lastig vindt.

Dit noemt men een rollenspel of simulatie.

Doelstelling is dat de deelnemer inzicht krijgt in waar zijn/haar kracht ligt in de communicatie en wat er toegevoegd of weggelaten mag worden om nog effectiever te kunnen communiceren.

Tijdens het rollenspel staat de deelnemer centraal. De trainingsacteur start met het spelen van het gedrag wat is aangegeven door de deelnemer. Het is afhankelijk van hoe de deelnemer hierop reageert in hoeverre dit gedrag veranderd.. Communicatie is actie en reactie.. zo ook in een rollenspel.

De trainingsacteur houdt rekening met de doelstelling van de deelnemer en biedt de deelnemer kansen tijdens het rollenspel om die te behalen. Dit biedt de deelnemer de gelegenheid om te oefenen met voor hem/haar nieuw gedrag en het effect ervan.

Ook geeft een trainingsacteur feedback op hoe hij/zij het gesprek heeft ervaren en geeft concreet aan waar dat door kwam. Er wordt verwezen naar letterlijke zinnen,opmerkingen en non-verbale houding/signalen .

Een deelnemer mag een een “time- out“ plaatsen op het moment dat hij/zij niet weet hoe verder te gaan. Ook de trainer en trainingsacteur kunnen een ”time-out” plaatsen wanneer een gesprek vastloopt of wanneer er een herhalend, niet effectief, patroon in zit. De deelnemer kan dan, na wat tips te hebben gekregen, het gesprek hervatten en ervaren wat het effect is van de tips.

De trainingsacteur is mede verantwoordelijk voor een “succes-ervaring”voor de deelnemer.
Wat belangrijk is, is dat de deelnemer de kans heeft gehad om te mogen ervaren wat het positieve effect is van een andere aanpak.

Een gemiddeld rollenspel duurt 20 a 30 minuten, inclusief voorbespreking, het gesprek zelf en nabespreking.

Meer over de persoonlijke werkwijze van Annette en een voorbeeld kunt u lezen onder het kopje “werkwijze “.

 

TRAINEN

Een (bedrijfs-) trainer verzorgt cursussen zoals communicatieve vaardigheden, feedback geven, conflicthantering, slecht- nieuws gesprekken, functionerings- & beoordelingsgesprekken, verzuimgesprekken, eerste indruk , assertiviteit , etc.

Hij/zij is verantwoordelijk voor een sfeer in de groep waarbinnen geleerd wil en kan gaan worden.

Dit alles door middel van een goede aansluiting bij de deelnemers, helderheid over de van tevoren verwachtingen, een goede voorbereiding, een flexibele instelling zodat er ( indien nodig ) van het programma afgeweken kan worden, duidelijke toelichting van de theorie, een positieve uitstraling en oog voor datgene wat er leeft en speelt binnen de groep.

Hij/zij begeleidt het proces en is verantwoordelijk voor het realiseren van de vooraf geformuleerde doelstelling van de opdrachtgever en deelnemers.

Meer over de persoonlijke invulling hiervan door Annette kunt u lezen onder het kopje “werkwijze “

 

ORGANSATIE OPSTELLINGEN:

Deze werkvorm kan zowel met groepen, teams als individuen worden gedaan.

Organisatie opstellingen is qua werkvorm vergelijkbaar met (de vaak meer bekende ) familie opstellingen van Bert Hellinger .

Het verschil tussen beide werkvormen is dat men zich bij organisatie opstellingen richt op vraagstukken over en binnen de werksituatie in plaats van familie-vraagstukken.

Raakvlakken tussen de beide werkvormen is dat er wordt uitgegaan van het feit dat iedereen onderdeel is van een geheel ( een systeem ) een familie, buurtvereniging, organisatie, team etc.

Een geheel/systeem functioneert optimaal wanneer er aan drie basiswetten voldaan wordt:

- Iedereen heeft het recht om erbij te horen
- Er is een goede balans tussen geven en nemen
- Iedereen neemt de juiste plek in binnen het geheel/systeem

Er kunnen situaties ontstaan waarin je stilstand, ontevredenheid, onbalans, gebrek aan waardering/erkenning, onduidelijkheid etc. ervaart zonder precies te weten waar het nu aan ligt.

Op zo’n moment is het interessant om eens te kijken in een opstelling waar het vandaan komt en wat er nodig is om het te herstellen.

De ervaring leert dat men, door dit te doen, waardevolle inzichten krijgt.
Door naar je eigen situatie te kijken in een opstelling ( uitgebeeld door objecten of mensen ) zie je waar de knelpunten zitten en hoe je verder zou kunnen in de praktijk.

Meer over de persoonlijke invulling hiervan door Annette kunt u lezen onder het kopje “werkwijze “

 

 

Ontwerp & ontwikkeling Blinck Media & Webdesign Buro