Werkwijze

Trainingsacteur & Trainer:

Deze twee staan samengevoegd in een voorbeeld en toelichting omdat Annette ze in haar trainingen vaak combineert.

Een voorbeeld:
Een groep leidinggevenden willen graag leren hoe je optimaal een verzuimgesprek kunt voeren.

“ Van tevoren heb ik contact gehad met de opdrachtgever over deze training:
Ik heb voorgesteld om te beginnen met een regie-scene. De regie-scene is een scène die gespeeld werd tussen mij en een collega acteur..( dit kan ook met een trainer ). De situatie die we speelden was een gesprek tussen leidinggevende en een zieke medewerker;
Ik was hun nieuwe collega en dat ik zodadelijk een medewerker tegenover me kreeg met vage klachten die al geruime tijd ziek was.. Mijn doelstelling was om te achterhalen wat er nu werkelijk speelde.

In de eerste scène liet ik, als leidinggevende, gedrag zien wat totaal niet effectief was ( ongeinteresseerd, veel over mezelf en de procedures vertellen ed ). Daarna speelden we dezelfde scène nog een keer en mochten de deelnemers “stop“ roepen en mij vervolgens een tip geven ( regisseren ) over wat ik anders kon doen en zeggen.”

Het mooie aan deze werkwijze is dat men even kan kijken naar de trainingsacteurs(s) en de werkwijze en zien dat wanneer je ander gedrag inzet je ook andere reacties krijgt.

“Vervolgens gingen we in twee groepen uiteen en gingen we met de deelnemers aan de slag.
Men kon zelf aangeven welk gedrag ze tegenover zich wilden zien.
Ik heb de verschillende rollen gespeeld, feedback gegeven aan de deelnemers en stukjes theorie uitgelegd ter verduidelijking..”

In dit voorbeeld zitten al een aantal elementen van de aanpak van Annette. Ze kijkt naar en denkt mee over wat er nodig is om de groep actief betrokken te houden en/of iets te laten ervaren.

Zo maakt ze steeds vaker gebruik van een “rolwissling”..
Na een rollenspel laat ze de deelnemer op de stoel van de gesprekspartner zitten en speelt zij elementen na van de aanpak van de deelnemer. Daarna speelt ze een effectievere aanpak.

Op deze manier leren deelnemers:
- zich inleven in hun gesprekspartner
- wat het effect is van hun gedrag omdat ze het zelf hebben ervaren.
- Men ervaart de andere benadering en het positieve effect ervan.

“Wat ik zelf als groot voordeel ervaar is dat ik al mijn ervaringen als trainingsacteur meeneem wanneer ik train..het helpt me in te leven en geeft me de wetenschap dat iedereen zo z’n eigen manier heeft om dingen over te brengen.., het moet bij je passen..,het hoeft niet altijd precies “volgens het boekje “..intentie, charme en het zoeken naar de juiste woorden tijdens een gesprek zijn vaak net zo effectief en waardevol!! “

Organisatie Opstelling:

Een fictief voorbeeld:
Een opstelling begint met een individuele vraag ( Annette helpt de vraag duidelijk te krijgen dmv een voorgesprek ).

bv: “hoe komt het toch dat binnen onze afdeling steeds dezelfde conflicten terugkeren? “

Degene met de vraag nodigt een aantal mensen in de groep uit om op een plek in de ruimte te gaan staan ( dit noemt men representanten).

Deze personen representeren ( zijn plaatsvervangers van) de vraagsteller en zijn/haar collega’s die bij het conflict betrokken zijn op de afdeling.

Samen met de vraagsteller kijkt Annette naar dit beeld en onderzoekt samen met hem/haar hoe het met de drie basiswetten gesteld is en wat er gedaan zou kunnen worden om meer balans in het geheel te krijgen. Dit wordt vervolgens ook in acties uitgevoerd door bv de representanten te vragen om op een andere plek te gaan staan of een nieuw iemand erbij te zetten.

Uitkomst zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat uit de opstelling blijkt dat een vroegere collega nog steeds veel invloed heeft op de sfeer binnen de afdeling door zijn of haar onverwachte en/of onterechte ontslag.
Men werd daardoor voorzichtiger en alerter uit angst dat het hen ook zou kunnen overkomen. Hierdoor ontstonden spanningen die niet werden uitgesproken totdat het zo hoog opliep dat er een hevig conflict ontstond. Er ontstond een onzichtbaar patroon.

Door dit inzicht zichtbaar te maken in een opstelling krijgt de vraagsteller de mogelijkheid om anders naar de situatie te kijken cq er anders mee om te gaan in de praktijk.

Deze zelfde vraag zou ook in een 1 op 1 sessie gesteld kunnen worden;
De aanpak en fictieve uitkomst is dan hetzelfde, alleen wordt er dan met objecten (pionnen of matjes op de vloer ) gewerkt.

Een opstellingsduur kan varieren van 10 minuten tot drie kwartier.

“Voor mij is dit een prachtige aanvulling op het ervarend leren…er niet alleen over praten maar samen kijken naar de opstelling waar inzichten uit voortkomen..ik vertrouw er op dat de vraagsteller zelf de voor hem/haar waardevolle aspecten er uithaalt en zijn/haar manier vindt hoe ermee om te gaan in de dagelijkse praktijk “

 


Ontwerp & ontwikkeling Blinck Media & Webdesign Buro